Treskavica je planina koja pruža jedan od najljepših pogleda na okolne planine. Sa nje se pruža nezaboravan pogled ka obližnjoj planini Jahorini, Trebeviću, Bjelašnici, Igmanu. Tu je i planina Obalj, Visočica, Crvanj, Zelengora, Maglić, Volujak. U daljini se vide Velež, Prenj, Čvrsnica, Vranica.

Najviši vrh treskavice je Mala Ćaba (Đokin toranj) sa 2.088 mnv.

Prema legendi, Treskavica ima čak 365 izvora, među kojim su i izvori pet velikih rijeka, Željeznice, Bistrice, Ljute, Bijele i Rakitnice. Priroda je ovu planinu obdarila i velikim brojem jezera koja se napajaju iz lednika, podjezerskih izvora, okolnih izvora i potoka. Do većine jezera ne može se prići automobilom čime su zaštićena od ljudskog djelovanja. Najpoznatija treskavička jezera su Veliko, Bijelo, Crno, Platno i Malo jezero koji predstavljaju najizrazitije tragove ledenog doba na ovoj planini.

Klima na Treskavici prava je planinska. Iznad Treskavice sudaraju se južne, mediteranske struje, i sjeverne, koje dolaze s kontinenta. Sve to izaziva česte promjene vremena tako da se za jedan dan na Treskavici mogu doživjeti četiri godišnja doba.

Ni na jednoj bosanskoj planini nisu tako oštre i karakteristične razlike između pitome zelene vegetacije (na sjevernoj strani) i kršne divljine i goleti (na južnim obroncima) kao na Treskavici. Poznat je po endemskoj vrsti, Bosanski ljiljan. Nekada su krda divokoza bila neizbježan prizor na Treskavici. Danas ih je sve rjeđe.

Najpogodniji pristup planini je iz sela Turovi, četiri kilometra udaljenom od Trnova. Put iz sela Turova je markiran i najsigurnije je pratiti stazu koja vodi do planinarskog doma i kampa Sustavac. Put od Sustavca vodi dalje ka Velikom jezeru pored nekadašnjeg planinarskog doma Josip Sigmund na Kozjoj Luci, a polako postaje sve teži i uži. Do Velikog jezera potrebno je nekih sat i po hoda.

Drugi pristup je iz planinarskog doma pod nazivom „Vrela“ i na području je Tušila, naselje Sinanovići.

Treći pristup je od sela Rakitnica, preko Baletinih voda i potrebno je od 3 do 3,5 sata do uspona na najveći vrh Mala Ćaba.