Opšti uslovi važenja

Oblast važenja, ograničenje korištenja i svrha.

Web stranica omogućava korisnicima Porsche BH da koriste raspoložive sadržaje i funkcije na osnovu uslova korištenja i navedenih važećih pravnih propisa.

Usluga i garancija informacionih servisa.

Porsche BH se trudi da web stranica www. dasweltauto.ba korektno funkcioniše. Garantuje se da web stranica u svakom trenutku funkcioniše bez greške u tehničkom smislu. Informacije koje se nalaze na ovim stranicama, precizno su izrađene od strane Porsche-a i stoje vam vremenski na raspolaganju u toku čitave godine. Informacije koje se nalaze na ovim stranicama služe u svrhu informisanja i nisu s pravnog stanovišta obavezujuće, ako ne ispunjavaju navode potrošnje goriva, emisije CO₂.

Podaci o obimu isporuke, izgledu, cijenama, uslugama, dimenzijama i težini odgovaraju podacima koji su trenutno dostupni našem saznanju. Zadržavamo pravo promjene. Svi podaci o opremi, cijenama i tehnički podaci zasnovani su na specifičnostima bosansko-hercegovačkog tržišta. Molimo da provjerite informacije prije nego što ih na bilo koji način upotrijebite. Obavezujuće izjave odnose se samo na konkretna pitanja. Konkretna pitanja možete uputiti na kontakt adrese zaposlenih kod Das WeltAuto partnera, koje su dostupne na našoj stranici.

EU informacije o potrošnji goriva, emisije CO₂ u skladu sa propisima EZ 715/2007.

Date vrijednosti su saopštene na osnovu propisanih mjernih vrijednosti propisa EZ 715/2007. Podaci se ne odnose na pojedinačno vozilo i nisu sastavni dio ponude, već služe u svrhu poređenja između različitih tipova vozila. Također, ove vrijednosti emisije i potrošnje mogu odstupati u slučaju ugradnje dodatne opreme (npr. široki pneumatici, klima uređaj, krovni kofer itd.)

Servisi dilera.

Neki od informacionih servisa mogu vam pružiti Porsche partneri. Molimo da obratite pažnju da ove usluge zavise od uslova poslovanja naših partnera i korištenje njihovih usluga na Porsche web stranicama nema preporuku ili garanciju. Porsche ne snosi odgovornost za ove sadržaje. Kod ovih ponuđača radi se o indirektnim Porsche partnerima.

Link ka stranicama trećih lica

Ova stranica može imati linkove ka stranicama kojima upravljaju treća lica. Porsche ne odgovara za sadržaje postavljene od trećih lica kojima se može pristupiti putem linkova. Više informacije o ovome u odjeljku „Uslovi povezivanja“.

Dozvoljeno korištenje usluga

Prilikom korištenja portala moraju se poštovati autorska prava, ime i zaštitni znak i druga prava intelektualne svojine trećih lica. Porsche web stranice su zaštićene uključujući slike, muziku i brendove koji se na njima pojavljuju. To se odnosi i na prava intelektualne svojine kompanija koncerna. Ova usluga i uslovi korištenja ne smiju se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili drugog prava na pravo intelektualne svojine. Vi ste saglasni da ne vršite bilo kakvu zloupotrebu usluge, naročito: da se suzdržite od korištenja bilo kakvih uređaja ili aplikacija koji mogu odvesti do oštećenja na uređajima ili greške u IT sistemu koji pruža uslugu a posebno promjenom hardvera ili softvera na serverima Porsche mreže ili bilo koje druge mreže. Da ne smijete integrisati usluge ili bilo koji njihov dio u druge web servise (kako u komercijalne tako u privatne svrhe) ili komercijalizovati uslugu, da ne smijete prenositi niti prodavati informacije. Ukoliko želite da pošaljete poruku u Porsche-u, imajte u vidu da zbog tehničke strukture interneta, morate preduzeti mjere predostrožnosti da obezbijedite tajnost i integritet sadržaja poruke. U tu svrhu šifrovanja možete koristiti komercijalni softver. Ako želite da pošaljete e-mail direktno sa kontaktnog područja Porsche-a, treba da budete svjesni da se ovi podaci prenose kao nešifrovani i zato se ne garantuje tajnost i integritet sadržaja elektronske pošte.

Promjena usluge

Porsche zadržava pravo da uslugu odnosno portal ili neki njegov dio u bilo koje vrijeme proširi, smanji ili izmijeni njegovu funkcionalnost. Brz razvoj interneta zahtijeva prilagođavanje Uslova korištenja.

Promjene uslova korištenja

Porsche zadržava pravo da promijeni uslove korištenja. Vi ste eksplicitno upućeni vezano za uslove korištenja i molimo za razumijevanje. Pošto se pri korištenju web stranica radi o besplatnom korištenju za korisnike, svi registrovani korisnici moraju imati podjednak tretman i svaka upotreba koja nije u skladu sa uslovima ili naknadna promjena uslova korištenja nije dozvoljena. Korištenje ovog servisa i uslovi korištenja podliježu austrijskom pravu, s izuzetkom sukobljenosti zakonskih odredaba.

Korištenje usluga. Ukoliko imate problem ili pitanja vezana za web stranicu www.dasweltauto.ba, molimo da koristite: Feedback formular.

Uživajte u korištenju usluga.